Tag Archives: thủ tục đặt in hóa đơn giá trị gia tăng\

Đặt in hóa đơn Giá trị gia tăng lần đầu

thu-tuc-dat-in-hoa-don

Thủ tục đặt in hóa đơn Giá trị gia tăng Bước 1: Làm đơn đề nghị Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu doanh nghiệp phải gửi Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in Trong vòng 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ xuống doanh nghiệp kiểm tra và có ý kiến …