An ninh trật tự

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

1. Điều kiện về an ninh, trật tự – Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp: Đối với người Việt Nam: • …

Thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự

Khi nào phải xin cấp giấy phép an ninh trật tự? Thủ tục cấp thế nào? Một số ngành, nghề kinh doanh khi hoạt động phải đảm đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Nếu thuộc vào những ngành, nghề này, cơ sở kinh doanh phải nhanh chóng thực hiện thủ tục xin Giấy phép an ninh trật tự. …