Giấy phép đo đạc bản đồ

Mức xử phạt đối với hành vi tự ý di dời, phá dỡ mốc đo đạc trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Theo Khoản 2b, Khoản 5a Điều 6 Nghị định 18/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/4/2020) thì nội dung này được quy định như sau: – Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sau: Tự ý di dời, phá dỡ mốc đo đạc khi không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý mốc …

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Trong thời hạn 60 ngày trước khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết hạn, nếu tổ chức có nhu cầu gia hạn giấy phép đã được cấp thì gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi …

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

1. Trình tự thực hiện: a. Nộp hồ sơ – Tổ chức đề nghị cấp giấy phép thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập; tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức thuộc tổ chức trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc …