TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Dịch vụ tư vấn kiến thức về luật đầu tư

Nếu bạn đang muốn tìm nơi tư vấn về luật đầu tư thì Công ty Luật Thái Hà thực sự là lựa chọn hợp lý bởi chúng tôi có nhiều chuyên viên, luật sư tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, hơn nữa cũng có dày dặn kinh nghiệm trong nghề để đảm bảo uy tín. Chúng tôi có gói …

Các trường hợp dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động

Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây: – Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; – Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; – Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; – Dự …

Các loại hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. * Các loại …

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư ; 3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ …

Thủ tục đổi giấy chứng nhận đầu tư

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư ; 3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ …

Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

I . CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 3. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về Đăng ký Doanh nghiệp; 4. Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng …

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

I – CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội; 2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư ; 3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ …

Quy định của pháp luật về bảo đảm đầu tư

Một trong những mối quan tâm hàng đầu khi một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ở Việt Nam hoặc ở một nước nào đó là việc Bảo đảm đầu tư của nước sở tại bên cạnh các mối quan tâm khác như tình hình chính trị ổn định, văn hóa, giá cả sức lao động, chính sách thuế, …

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư ………(số, ngày …