Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Thông tin

Lĩnh vực thống kê An toàn thực phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục An toàn thực phẩm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục An toàn thực phẩm
Cách thức thực hiện Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục An toàn thực phẩm, Ngõ 135 phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội (theo quy trình một cửa).
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí
Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định


Các bước

Bước 1 Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký chỉ định về Cục An toàn thực phẩm.
Bước 2 Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiến hành xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở và ban hành quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy.
Bước 3 Trường hợp từ chối việc chỉ định, cơ quan tiếp nhận phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký.
Bước 4 Trả kết quả tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký.


Hồ sơ

Thành phần hồ sơ
1. a)Thành phần hồ sơ bao gồm

1. Đơn đề nghị chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm (Theo mẫu Phụ lục 1- Thông tư 11/2013/TT-BYT)

2. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);

3. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu).

4. Danh sách chuyên gia đánh giá (Theo mẫu Phụ lục 2 -Thông tư 11/2013/TT-BYT và kèm theo chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ);

5. Mẫu Giấy chứng nhận;

6.Danh mục các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với sản phẩm đăng ký chỉ định (Theo mẫu Phụ lục 3 -Thông tư 11/2013/TT-BYT).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ


Yêu cầu

Phụ lục 1: Mẫu Giấy đăng ký chỉ định hoạt động chứng nhận hợp quy

Phụ lục 2 : Mẫu Danh sách cán bộ, nhan viên/chuyên gia đánh giá của tổ chức chứng nhận hợp quy

Phụ lục 3: Mẫu Danh mục tài liệu phục vụ chứng nhận hợp quy

 

Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận.

2.  Đã đăng ký và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

3. Chuyên gia đánh giá:

Có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đánh giá, chứng nhận, trong đó có ít nhất 03 chuyên gia có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên;

b) Có chứng chỉ hoàn thành các lớp tập huấn định kỳ hằng năm về an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm tổ chức.

4. Có đủ các tài liệu kỹ thuật, văn bản phù hợp với các quy định bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm tương ứng và quy trình chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006
  2. Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007 và
  3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
  4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
  5. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
  6.  Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Thông tư số 11/2013/TT-BYT ngày 08/04/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT THÁI HÀ

Phòng 301, Toà nhà 369 Phố Vũ Tông Phan, P. Khương Đình , Q. Thanh Xuân ,Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 0976 085 206
Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email : thaihalaw@gmail.com
Hệ thống thông tin website : https://luatthaiha.vn
http://thaihalaw.com

Tin liên quan