Tag Archives: Giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng

Giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty/cơ sở kinh doanh phải tiến hành các thủ tục cần thiết để xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng trước khi tiến hành kinh doanh. 1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là …