Tag Archives: tranh tụng trong tố tụng dân sự

Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự

Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự được hình thành trên những cơ sở sau đây: Quyền được xét xử bình đẳng và công bằng của pháp luật. Đặc trưng của tố tụng dân sự: khi giải quyết một vụ việc dân sự chính là giải quyết mối quan hệ giữa các đương sự với nhau. Chính vì …

Luật sư tranh tụng tại tòa

Là Công ty Luật hàng đầu tại Việt nam cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại tòa án là một trong những dịch vụ chiếm ưu thế của công ty được khách hàng tin tưởng trong suốt những năm qua. Với đội ngũ luật sư giỏi, chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm tích luỹ qua thực tiễn  đã …