Tag Archives: Luật đất đai 2013

Khởi kiện phần đất không có trong sổ đỏ

Khởi kiện phần đất không có trong sổ đỏ là trường hợp phức tạp và [...]

Thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở theo quy định mới nhất

Hồ sơ, trình tự thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở được quy định [...]

Thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở mới nhất

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở hiện nay [...]

Các văn bản pháp luật chủ yếu về giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

1. Các văn bản pháp luật hiện hành giải quyết tranh chấp đất đai Bộ [...]