Giải quyết tranh chấp đất đai

Đối với các trường hợp tranh chấp đất đai trong gia đình, bạn nên nhờ đến các cơ quan chức năng làm thủ tục tách thửa để đảm bảo chủ quyền riêng.
Hồ sơ tách thửa gồm có:
a) Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa;
b) Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Về nguyên tắc, tranh chấp đất đai trong gia đình phải được hòa giải trước khi khởi kiện ra tòa. Hai bên có thể tự hòa giải hoặc gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Khi đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai trong gia đình. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN – LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI GIỎI Ở SÀI GÒN