Tư vấn cụ thể về giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ

Tranh chấp đất đai có sổ đỏ là một loại tranh chấp dân sự, xảy ra giữa các bên có sổ đỏ hợp pháp về quyền sử dụng đất. Các tranh chấp đất đai có sổ đỏ thường xảy ra trong các trường hợp sau:

 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất: Tranh chấp về quyền sử dụng đất là tranh chấp về quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản gắn liền với đất.
 • Tranh chấp về ranh giới đất: Tranh chấp về ranh giới đất là tranh chấp về vị trí, diện tích của thửa đất.
 • Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất: Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất là tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất.

Các cách giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ

Tranh chấp đất đai có sổ đỏ có thể được giải quyết bằng các cách sau:

 • Hòa giải tại cơ sở: Hòa giải tại cơ sở là thủ tục bắt buộc trước khi khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai.
 • Khởi kiện tại Tòa án: Nếu hòa giải tại cơ sở không thành thì các bên có thể khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân.
 • Giao Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn: Tòa án nhân dân có thể giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục rút gọn trong trường hợp có đủ các điều kiện sau:
  • Tranh chấp đất đai không có yếu tố nước ngoài;
  • Giá trị tranh chấp không quá 500 triệu đồng;
  • Đất tranh chấp không thuộc trường hợp đang bị tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;
  • Các bên tranh chấp đã tự thỏa thuận được với nhau về phần lớn nội dung vụ án.

Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ

Khi giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ, các bên cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Thu thập đầy đủ chứng cứ: Chứng cứ là cơ sở để Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai. Các bên cần thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh quyền sử dụng đất của mình.
 • Tham khảo ý kiến của luật sư: Luật sư có thể giúp các bên giải quyết tranh chấp đất đai một cách nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của các bên.

Dưới đây là một số tư vấn cụ thể về giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ:

 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất:

  • Trường hợp tranh chấp về quyền sử dụng đất thì Tòa án sẽ căn cứ vào các giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất của các bên để giải quyết.
  • Trường hợp các bên có cùng giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất thì Tòa án sẽ căn cứ vào các yếu tố sau để giải quyết:
   • Thời điểm sử dụng đất;
   • Mục đích sử dụng đất;
   • Tình trạng sử dụng đất;
   • Hoàn cảnh của các bên.
 • Tranh chấp về ranh giới đất:

  • Trường hợp tranh chấp về ranh giới đất thì Tòa án sẽ căn cứ vào các giấy tờ, tài liệu chứng minh ranh giới đất của các bên để giải quyết.
  • Trường hợp các bên không có giấy tờ, tài liệu chứng minh ranh giới đất thì Tòa án sẽ căn cứ vào các yếu tố sau để giải quyết:
   • Thửa đất liền kề;
   • Tài liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định;
   • Kết quả đo đạc, kiểm tra thực địa.
 • Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất:

  • Trường hợp tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì Tòa án sẽ căn cứ vào các giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất của các bên để giải quyết.
  • Trường hợp các bên có cùng giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất thì Tòa án sẽ căn cứ vào các yếu tố sau để giải quyết:
   • Giá trị của tài sản gắn liền với đất;
   • Thời điểm sử dụng tài sản gắn liền với đất;
   • Tình trạng sử dụng tài sản gắn liền với đất;
   • Hoàn cảnh của các bên.

Trên đây là một số tư vấn về tranh chấp đất đai có sổ đỏ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với luật sư để được tư vấn cụ thể.