Những vấn đề cần biết về đặt tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là yếu tố để phân biệt doanh nghiệp này với những doanh nghiệp khác. Khi đặt tên doanh nghiệp cần chú ý những điều sau đây:

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Tags: Ví dụ về tên doanh nghiệp,Quy định mới về đặt tên doanh nghiệp,Nguyên tắc đặt tên doanh nghiệp,Các tên doanh nghiệp hay,Tra cứu tên doanh nghiệp,Luật doanh nghiệp 2020 về đặt tên doanh nghiệp,Luật doanh nghiệp 2020 về tên doanh nghiệp,Cách đặt tên doanh nghiệp theo phong thủy