Category Archives: Bản tin

Điều chỉnh ưu đãi đầu tư được quy định như thế nào?

Xin cho tôi hỏi hiện nay, việc điều chỉnh ưu đãi đầu tư được quy [...]

Tự ý sang tên Sổ đỏ khi không đủ điều kiện bị phạt thế nào?

Điều kiện chuyển nhượng Sổ đỏ? Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người [...]

Nhiều điểm mới về thu hồi đất, tái định cư tại Luật Đất đai 2024

Theo quy định mới, Nhà nước không được thu hồi đất của người đang sử [...]

Khi nào người dân phải nộp tiền sử dụng đất?

Khi nào người dân phải nộp tiền sử dụng đất? Quy định của pháp luật [...]

Chưa nộp tiền sử dụng đất thì không được sang tên Sổ đỏ?

Chưa nộp tiền sử dụng đất thì không được sang tên Sổ đỏ? Theo quy [...]

Cách xử lý khi Sổ đỏ bị ố, nhòe, rách, hư hỏng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản [...]

Có được thêm con vào Sổ đỏ, Sổ hồng?

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có bất [...]

Thủ tục mở cây xăng

Điều kiện mở cây xăng Theo quy định của Luật Thương mại 2005, Luật Đầu [...]