Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Việc đầu tư thông qua mua bán sáp nhập (M&A) đã và đang trở thành một làn sóng đầu tư mới tại Việt Nam. Các giao dịch M&A không ngừng gia tăng giữa các đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời quy mô và giá trị của các thương vụ ngày càng lớn. Mỗi thương vụ là một quá trình phức tạp  liên quan đến kinh tế, tài chính, lao động, đất đai và cả pháp lý. Trong đó vai trò của tư vấn pháp luật là không thể thiếu đối với bất kỳ thương vụ M&A nào.

Với thế mạnh am hiểu pháp luật, có đội ngũ chuyên gia tư vấn bài bản. Luật Thái Hà đã có kinh nghiệp tham gia nhiều thương vụ M&A tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đồng hành với các bên tham gia trong tất cả các giai đoạn của quá trình M&A.

Các hoạt động tư vấn M&A mà Luật Thái Hà đang thực hiện bao gồm:

M&A doanh nghiệp 

 1. Tư vấn nhà đầu tư trong lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu (bên mua) hoặc đối tác (bên bán).
 2. Lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (LDD) của doanh nghiệp mục tiêu;
 3. Tư vấn các phương thức M&A doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật;
 4. Hỗ trợ đánh giá, phân tích thông tin về chính sách pháp luật;
 5. Tham gia đàm phán hợp đồng, thỏa thuận M&A doanh nghiệp
  1. hợp đồng mua bán doanh nghiệp
  2. hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
  3. phần vốn góp trong doanh nghiệp
  4. hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp
 6. Tư vấn thủ tục pháp lý tiến hành mua bán sáp nhập (M&A)
  1. đăng ký hoạt động của doanh nghiệp
  2. đăng ký về hoạt động M&A tại cơ quan có thẩm quyền, bao gồm cả thủ tục thông báo/xin phép tại cơ quan quản lý cạnh tranh;
 7. Tư vấn tái cấu trúc, sắp xếp lại và triển khai hoạt động của doanh nghiệp hậu M&A;

M&A Dự Án mua bán sáp nhập (M&A)

 1. Đánh giá pháp lý sơ bộ giúp nhà đầu tư chọn mục tiêu (bên mua) hoặc đối tác (bên bán);
 2. Tư vấn các phương thức M&A dự án phù hợp với quy định của pháp luật;
 3. Lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (LDD) của dự án;
 4. Soạn lập, thẩm định, đàm phán hợp đồng, thỏa thuận M&A dự án;
 5. Tư vấn các thủ tục pháp lý M&A dự án ( đăng ký đầu tư dự án, đăng ký doanh nghiệp…);
 6. Tư vấn tái cấu trúc, sắp xếp lại và triển khai hoạt động của doanh nghiệp hậu M&A;

Vui lòng liên hệ hotline 0976 085 206 hoặc email thaihalaw@gmail.com để biết thêm chi tiết.