Thủ tục xin giấy phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội

Lưu ý: Thủ tục xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu có thể thay đổi tùy theo quy định của địa phương. Do đó, bạn nên liên hệ với Phòng Kinh tế nơi dự kiến mở cửa hàng để được hướng dẫn chính xác nhất.

Dưới đây là thông tin chung về thủ tục xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội:

1. Điều kiện được phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu:

 • Có vị trí phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu của thành phố.
 • Đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích, mặt bằng, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu:

 • Đơn xin cấp phép xây dựng: Theo mẫu do Sở Xây dựng ban hành.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng: Bao gồm bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy và các bản vẽ thiết kế chuyên ngành khác theo yêu cầu.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với trường hợp xây dựng nhà cao tầng từ 25 tầng trở lên hoặc có diện tích sàn xây dựng từ 50.000 m2 trở lên): Do tổ chức tư vấn được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận lập.
 • Giấy phép kinh doanh hoạt động xăng dầu (đối với trường hợp kinh doanh xăng dầu): Bản sao Giấy phép kinh doanh hoạt động xăng dầu và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về năng lực tài chính (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp): Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất và Giấy xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm thi công (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp): Giấy chứng nhận năng lực tổ chức thi công xây dựng và Hợp đồng thi công xây dựng (đối với trường hợp thi công theo hợp đồng).
 • Giấy cam kết tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng.
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quy trình và thời gian giải quyết:

 • Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng tại Phòng Kinh tế nơi dự kiến mở cửa hàng.
 • Phòng Kinh tế thẩm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ sang Sở Xây dựng thẩm định trong vòng 05 ngày làm việc.
 • Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trong vòng 10 ngày làm việc.
 • Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cấp phép hoặc không cấp phép xây dựng trong vòng 05 ngày làm việc.

Lưu ý:

 • Hồ sơ xin cấp phép xây dựng phải được lập thành 02 bộ, một bộ nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và một bộ lưu giữ tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.
 • Trường hợp hồ sơ xin cấp phép xây dựng thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ trả hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép bổ sung, sửa chữa trong thời hạn 10 ngày làm việc.
 • Sau khi nhận được giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải thực hiện đúng nội dung, quy mô, hình thức xây dựng đã được ghi trong giấy phép.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về thủ tục xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội tại:

 • Luật Xăng dầu 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2020
 • Nghị định 108/2019/NĐ-CP ngày 27/11/2019 quy định chi tiết về hoạt động kinh doanh xăng dầu