Tag Archives: quyền sử dụng đất

4 ‘bí quyết’ sang tên sổ đỏ an toàn và hợp pháp

Muốn sang tên sổ đỏ an toàn và hợp pháp thì người mua cần biết rõ những thông tin về thửa đất mà mình có ý định mua như thửa đất có thuộc quy hoạch không, có đang thế chấp tại ngân hàng hay có xảy ra tranh chấp không. Thứ nhất: Kiểm tra điều kiện sang tên Khoản 1 …

Chi nhánh có được đứng tên quyền sử dụng đất?

Căn cứ điểm đ, khoản 1, Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về thể hiện thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận) như sau: “1. …

3 trường hợp không được sang tên sổ đỏ cho con

Cha mẹ có quyền sang tên sổ đỏ cho con, tuy nhiên nếu thuộc một trong ba trường hợp dưới đây, quyền sang tên sổ đỏ sẽ không được thực hiện. Khi cha mẹ không đủ điều kiện sang tên Sổ đỏ cho con Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định, người sử dụng đất được …

Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ

Tranh chấp đất đai mà không có Giấy chứng nhận (gọi tắt là Sổ đỏ) hoặc không có giấy tờ xảy ra phổ biến. Vậy, tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ được giải quyết thế nào? Cách giải quyết tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ Theo khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai năm …

Đất xen kẹt xử lý như thế nào?

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) có văn bản góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Hiệp hội nhất trí nội dung Khoản 13 Điều 1“Dự thảo Nghị định” sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, dự kiến sửa đổi, bổ …