Tag Archives: bị can

Chi phí thuê luật sư bào chữa vụ án hình sự

Khi nào cần luật sư bào chữa vụ án hình sự? Quyền yêu cầu Luật [...]

Dịch vụ trích lục bản án, quyết định của tòa

Bản án, quyết định của tòa là văn bản pháp lý quan trọng để công [...]

Luật sư bào chữa đối với vụ án ma túy

Luật sư bào chữa trong một vụ án hình sự là thành phần không thể [...]

Dịch vụ luật sư bào chữa vụ án cố ý gây thương tích

Trong các vụ án hình sự, đặc biệt các các vụ án liên quan đến đánh [...]