Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in

CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN

Mức độ Báo chí, xuất bản
Lĩnh vực Báo chí, xuất bản
Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Thông tin và Truyền thông
Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết

​ 05 ngày

Kết quả thực hiện TTHC

​Giấy phép hoạt động in

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai – xuat ban 2.doc
Nội dung

a) Trình tự thực hiện :
– Nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC – Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: Số 222 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
– Kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Ghi phiếu biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu: Trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.
– Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính (trừ các ngày lễ, tết)
b) Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ :
* Thành phần hồ sơ:
– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in;
– Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể;
– Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết : 05 ngày
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.
– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
– Cơ quan phối hợp (nếu có): không.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép hoạt động in.
h) Lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in (Mẫu số 2 – Phụ lục ban hành kèm theo   Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT   ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :
– Nghị định số   60/2014/NĐ-CP   ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
– Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT   ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.