Thủ tục mua lại công ty kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Mua lại công ty kinh doanh bất động sản (BĐS) là một hoạt động M&A (Merger & Acquisition) tiềm năng trong thị trường BĐS Việt Nam, tuy nhiên cần tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi cho cả bên mua và bên bán. Dưới đây là các bước cơ bản trong thủ tục mua lại công ty kinh doanh BĐS tại Việt Nam:

1. Nghiên cứu và đánh giá:

 • Xác định mục tiêu mua lại: Phân tích thị trường BĐS, tiềm năng phát triển của công ty mục tiêu, danh mục dự án BĐS, tình hình tài chính, đội ngũ nhân sự, uy tín thương hiệu, v.v.
 • Nghiên cứu kỹ lưỡng công ty mục tiêu: Tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, nguồn vốn, các khoản vay, tài sản, dự án BĐS đang triển khai, v.v.
 • Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn: Tranh chấp pháp lý, nợ nần, vấn đề về pháp lý dự án BĐS, rủi ro thị trường, v.v.

2. Thỏa thuận mua bán:

 • Xác định giá trị mua bán: Sử dụng các phương pháp định giá phù hợp như phương pháp giá trị tài sản ròng (NAV), phương pháp thu nhập ròng (DCF), phương pháp so sánh thị trường, v.v., đồng thời cân nhắc giá trị thương hiệu, giá trị dự án BĐS, v.v.
 • Thương lượng các điều khoản hợp đồng mua bán: Phạm vi chuyển nhượng, giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, điều khoản bảo đảm, điều khoản về nhân viên, v.v.
 • Ký kết hợp đồng mua bán: Hợp đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ các điều khoản cần thiết và tuân thủ quy định pháp luật.

3. Hoàn tất thủ tục pháp lý:

 • Xin phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp mua lại công ty có vốn đầu tư nước ngoài).
 • Báo cáo giao dịch với cơ quan quản lý thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế liên quan.
 • Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của công ty mục tiêu (nếu có).
 • Bàn giao tài sản, hồ sơ và giấy tờ liên quan của công ty mục tiêu.

4. Tiếp quản và vận hành:

 • Tiếp quản công ty và nhân viên: Xây dựng kế hoạch tiếp quản, tổ chức đào tạo cho nhân viên, v.v.
 • Quản lý hoạt động kinh doanh: Duy trì hoạt động kinh doanh của công ty, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi cần thiết.

Lưu ý:

 • Thủ tục mua lại công ty kinh doanh BĐS có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo thực hiện đúng quy trình và bảo vệ quyền lợi của mình.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ các quy định về kinh doanh, thương mại, thuế, lao động, môi trường, BĐS, v.v.

Dưới đây là một số nguồn thông tin hữu ích về thủ tục mua lại công ty kinh doanh BĐS tại Việt Nam:

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Bộ luật Dân sự 2015
 • Luật Đầu tư 2020
 • Luật Kinh doanh Bất động sản 2014
 • Website của Bộ Công Thương: http://moit.gov.vn/
 • Website của Bộ Tài chính: https://www.mof.gov.vn/
 • Website của Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/