Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chạy theo nhịp đập của thị trường, việc đất nước mở cửa đón nhận người lao động nước ngoài theo các nguồn dòng đầu tư, nhu cầu trình độ của công việc như một xu thế tất yếu của nền kinh tế. Các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài cũng theo đó được kiến thiết, xây dựng hơn. Vì vậy, Thaiha Law xin được giới thiệu đến Quý khách hàng những thủ tục để người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam được cấp giấy phép lao động.

 1. Văn bản pháp luật quy định liên quan đến việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2013.
 • Nghị định số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam.
 • Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.
 • Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử
 • Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động.
 1. Điều kiện để được cấp giấy phép lao động
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
 1. Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Công văn đề nghị mẫu số 07
 • Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế (trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ).
 • Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội được cấp không quá 06 tháng. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.
 • Bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với vị trí công việc.
 • Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, Chuyên gia, lao động kỹ thuật
 • Hộ chiếu bản sao hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.
 • 02 ảnh màu 4×6 nền trắng.
 • Công văn chấp thuận vị trí sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Trong một số trường hợp sẽ có thêm những giấy tờ khác như: Điều động nội bộ ( Quyết định hoặc thư bổ nhiệm phải là người được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước ít nhất 12 tháng; hợp đồng thỏa thuận ký giữa đối tác Việt nam và phía nước ngoài).
 1. Thời gian giải quyết
 • Xin công văn chấp thuận vị trí sử dụng người lao động nước ngoài: 12-15 ngày làm việc
 • Xin cấp giấy phép lao động: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CÔNG TY LUẬT THÁI HÀ

Đ/c: Phòng 301, Tầng 3, Số 369 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, hà Nội

Email: thaihalaw@gmail.com or tupham.thaihalaw@gmail.com

Tel: 024.3566.7228 Hotline: 0976.085.206


Người viết: Đào Nguyễn