Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở Hà Nội

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội

Cơ quan thẩm quyền cấp phép:

 • Phòng Quản lý đô thị quận/huyện: Đối với nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn xây dựng dưới 500m2.
 • Sở Xây dựng: Đối với nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn xây dựng từ 500m2 trở lên.

Hồ sơ xin cấp phép:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng: Theo mẫu do Sở Xây dựng ban hành.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
 • Giấy chứng nhận quyền thừa kế đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất do UBND cấp (đối với trường hợp đang chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất).

3. Bản vẽ thiết kế xây dựng:

 • Bản vẽ thiết kế kiến trúc.
 • Bản vẽ thiết kế kết cấu.
 • Bản vẽ thiết kế hệ thống điện.
 • Bản vẽ thiết kế hệ thống nước.
 • Bản vẽ thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy.
 • Các bản vẽ thiết kế chuyên ngành khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với trường hợp xây dựng nhà cao tầng từ 25 tầng trở lên hoặc có diện tích sàn xây dựng từ 50.000 m2 trở lên):

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường do tổ chức tư vấn được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận lập.
 • Ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

5. Giấy phép kinh doanh hoạt động xây dựng (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp):

 • Bản sao Giấy phép kinh doanh hoạt động xây dựng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về năng lực tài chính (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp):

 • Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất.
 • Giấy xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng.

7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm thi công (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp):

 • Giấy chứng nhận năng lực tổ chức thi công xây dựng.
 • Hợp đồng thi công xây dựng (đối với trường hợp thi công theo hợp đồng).

8. Giấy cam kết tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng.

9. Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian giải quyết:

 • Phòng Quản lý đô thị quận/huyện: Trong vòng 10 ngày làm việc.
 • Sở Xây dựng: Trong vòng 15 ngày làm việc.

Lưu ý:

 • Hồ sơ xin cấp phép xây dựng phải được lập thành 02 bộ, một bộ nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và một bộ lưu giữ tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.
 • Trường hợp hồ sơ xin cấp phép xây dựng thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ trả hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép bổ sung, sửa chữa trong thời hạn 10 ngày làm việc.
 • Sau khi nhận được giấy phép xây dựng, chủ sở hữu đất phải thực hiện đúng nội dung, quy mô, hình thức xây dựng đã được ghi trong giấy phép.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hà Nội tại:

 • Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Hà Nội
 • Bộ Xây dựng: https://moc.gov.vn/

Lưu ý: Thông tin trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Để được tư vấn cụ thể về các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng