Tư vấn luật đầu tư

Công ty luật Thái Hà cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 Dịch vụ tư vấn đầu tư tại Công ty luật Thái Hà bao gồm:

Tư vấn chính sách đầu tư

 • Tư vấn chính sách đầu tư kinh doanh tại Việt Nam
 • Tư vấn điều kiện đầu tư, các ngành nghề đầu tư có điều kiện
 • Tư vấn ưu đãi đầu tư, hạn chế đầu tư, các lĩnh vực cấm đầu tư kinh doanh
 • Tư vấn khả năng được chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư cụ thể
 • Tư vấn các hình thức đầu tư:
 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

+ Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế (công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh)

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (Hình thức đối tác công tư)

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

Tư vấn về trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư

 • Tư vấn trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng theo hình thức đối tác công tư
 • Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn việc theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ, xử lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn luật cho nhà đầu tư trong quá trình đầu tư

 • Tư vấn cho nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc pháp lý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư
 • Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ đầu tư, xin ưu đãi đầu tư…

Tư vấn, hỗ trợ cho nhà đầu tư sau khi có giấy chứng nhận đầu tư

 • Tư vấn thuê văn phòng, nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư
 • Tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng
 • Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà xưởng
 • Tư vấn các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư (liên quan đến bất động sản, nhà thầu xây dựng, tài chính, thương mại…)

Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư

 • Tư vấn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư
 • Hướng dẫn hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư
 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Hướng dẫn hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

Dịch vụ khác

 • Tư vấn tìm kiếm thông tin thị trường đầu tư,
 • Tư vấn kết nối cơ hội đầu tư,
 • Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư,
 • Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư,
 • Dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư,
 • Dịch vụ xin ưu đãi đầu tư,
 • Dịch vụ xin giấy phép xây dựng,
 • Dịch vụ xin giấy phép lao động, làm visa, đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư và người lao động nước ngoài,
 • Tư vấn thuế và tư vấn hoàn thuế,
 • Cung cấp văn bản pháp luật liên quan,

Liên hệ ngay đề được tư vấn đầu tư tốt nhất! Luật Thái Hà có rất nhiều kinh nghiệm thành lập công ty có vốn nước ngoài, cũng như tất cả các vụ việc thay đổi đăng ký kinh doanh khác đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài.