Tự ý sang tên Sổ đỏ khi không đủ điều kiện bị phạt thế nào?

Tự ý sang tên Sổ đỏ khi không đủ điều kiện bị phạt thế nào?

Điều kiện chuyển nhượng Sổ đỏ?

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất nếu đủ các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận, trừ 2 trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, người dân chỉ được chuyển nhượng đất của mình cho người khác khi đáp ứng 4 điều kiện trên. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Mức phạt cho trường hợp tự ý sang tên Sổ đỏ

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người dân chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho người khác khi đáp ứng đủ 4 điều kiện sau:

  • Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp chủ sở hữu nhận thừa kế là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nhận thừa kế đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện bị xử phạt.

Cụ thể, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng (ở nông thôn) và 5-10 triệu đồng (ở đô thị).

Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không đủ từ hai điều kiện trở lên quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (ở nông thôn) và 10-20 triệu đồng (ở đô thị).

Mức phạt trên đây áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, mức phạt đối với tổ chức bằng 22 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tối đa là 40 triệu đồng).

Ngoài việc bị phạt tiền thì các bên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Cụ thể, buộc bên nhận chuyển nhượng phải trả lại đất cho người sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền…

Hoặc buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng; buộc bên chuyển nhượng phải nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chuyển nhượng đất không đủ điều kiện trong thời gian vi phạm, số lợi bất hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền xác định.

Ngoài ra, Nhà nước tiến hành thu hồi đất đối với trường hợp đã hết hạn sử dụng đất mà không được gia hạn.

Biện pháp xử lý khi tự ý sang tên sổ đỏ không đủ điều kiện

Ngoài việc bị phạt tiền thì các bên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, cụ thể:

– Buộc bên nhận chuyển nhượng phải trả lại đất cho người sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền…

– Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng.

– Buộc bên chuyển nhượng phải nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chuyển nhượng đất không đủ điều kiện trong thời gian vi phạm, số lợi bất hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền xác định.

– Nhà nước tiến hành thu hồi đất đối với trường hợp đã hết hạn sử dụng đất mà không được gia hạn.

Đối với trường hợp người dân tự ý sang tên Sổ đỏ khi không đủ điều kiện có thể bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng.