Các vấn đề pháp lý doanh nghiệp thường gặp

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thường xuyên gặp phải nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số vấn đề pháp lý doanh nghiệp thường gặp:

1. Thành lập doanh nghiệp:

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm: nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thẩm tra hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ doanh nghiệp: Điều lệ doanh nghiệp cần được soạn thảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm, hoạt động của doanh nghiệp.
 • Giấy phép kinh doanh: Doanh nghiệp cần xin cấp giấy phép kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

2. Hoạt động kinh doanh:

 • Hợp đồng kinh doanh: Doanh nghiệp cần đảm bảo các hợp đồng kinh doanh được lập thành văn bản, có đầy đủ các điều khoản, điều kiện hợp pháp và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thuế: Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Lao động: Doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
 • Sở hữu trí tuệ: Doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, thương hiệu,… của mình theo quy định của pháp luật.
 • Cạnh tranh: Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về cạnh tranh, không được thực hiện các hành vi vi phạm cạnh tranh.

3. Giải quyết tranh chấp:

 • Tranh chấp với khách hàng: Doanh nghiệp cần giải quyết tranh chấp với khách hàng một cách thỏa thuận, nếu không thể thỏa thuận được thì có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân.
 • Tranh chấp với đối tác kinh doanh: Doanh nghiệp cần giải quyết tranh chấp với đối tác kinh doanh theo các điều khoản, điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Tranh chấp với cơ quan nhà nước: Doanh nghiệp cần giải quyết tranh chấp với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Giải thể doanh nghiệp:

 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thanh toán các khoản nợ: Doanh nghiệp cần thanh toán đầy đủ các khoản nợ trước khi giải thể.
 • Xử lý tài sản: Doanh nghiệp cần xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể gặp phải một số vấn đề pháp lý khác như:

 • Vấn đề về môi trường: Doanh nghiệp cần đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường.
 • Vấn đề về an toàn lao động: Doanh nghiệp cần đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.
 • Vấn đề về phòng cháy chữa cháy: Doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Để hạn chế các vấn đề pháp lý, doanh nghiệp nên:

 • Tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tham khảo ý kiến của luật sư khi gặp phải các vấn đề pháp lý.
 • Thành lập bộ phận pháp chế hoặc thuê luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Dưới đây là một số website hữu ích cung cấp thông tin về pháp luật doanh nghiệp:

 • Bộ Tư pháp: https://www.moj.gov.vn/
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư: https://www.mpi.gov.vn/
 • Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/

Chúc doanh nghiệp của bạn hoạt động thành công và hiệu quả!