Thành lập doanh nghiệp – công ty cần làm gì ? Quy trình, thủ tục ?

Nhiều cá nhân – hộ kinh doanh muốn thành lập doanh nghiệp để thuận lợi cho quá trình khởi nghiệp – phát triển kinh doanh của mình. Tuy nhiên, các bộ luật luôn luôn cập nhật rất nhanh và sẽ có nhiều bước cần làm. Hãy cũng Luật Thái Hà theo dõi Infographic dưới đây để nắm được đầy đủ thông tin nhé

Các bạn có thể tham khảo những điều luật sau để nắm rõ hơn nhé:

  • Nghị định 43 về đăng ký doanh nghiệp
  • Thông tư số 01/2013/TT – BĐHĐT
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC
  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC