Thủ tục xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

Theo quy định của Luật Thương mại 2005, Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 83/2014/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
 • Có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật.
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, phù hợp với quy hoạch phát triển xăng dầu, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 • Có hệ thống kho, bãi, phương tiện vận chuyển xăng dầu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 • Có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu theo mẫu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất đối với địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao thiết kế hệ thống kho, bãi, phương tiện vận chuyển xăng dầu.
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của đội ngũ nhân viên.

Nơi nộp hồ sơ

 • Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu nộp tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự kiến đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết

 • Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho thương nhân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

 • Theo quy định của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Hiệu lực của giấy phép kinh doanh xăng dầu

 • Giấy phép kinh doanh xăng dầu có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu

 • Thương nhân có nhu cầu cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu phải nộp hồ sơ tại Sở Công Thương nơi đã cấp giấy phép kinh doanh trước đó.
 • Hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu gồm:
  • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu theo mẫu.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
  • Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chấp thuận, phê duyệt, cho phép thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh xăng dầu.
 • Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho thương nhân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu

 • Thương nhân có nhu cầu gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu phải nộp hồ sơ tại Sở Công Thương nơi đã cấp giấy phép kinh doanh trước đó.
 • Hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu gồm:
  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu theo mẫu.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
 • Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu cho thương nhân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.