Luật sư tư vấn về đất đai đã có sổ đỏ

Chào bạn,

Tôi là luật sư Nguyệt Tú, chuyên tư vấn về đất đai. Dưới đây là một số tư vấn về đất đai đã có sổ đỏ:

1. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã có sổ đỏ

Người sử dụng đất đã có sổ đỏ có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Quyền:

  • Quyền sử dụng đất
  • Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
  • Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất
  • Quyền thế chấp tài sản gắn liền với đất để vay vốn ngân hàng
  • Quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
 • Nghĩa vụ:

  • Nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
  • Nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật
  • Nghĩa vụ cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng nhà ở, công trình
  • Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất

2. Các trường hợp cấp sổ đỏ mới cho đất đã có sổ đỏ

Theo quy định của pháp luật, các trường hợp cấp sổ đỏ mới cho đất đã có sổ đỏ bao gồm:

 • Sổ đỏ cấp không đúng quy định của pháp luật
 • Sổ đỏ cấp cho đất không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ
 • Sổ đỏ cấp có sai sót về nội dung
 • Sổ đỏ cấp có sai sót về hình thức

3. Các thủ tục cấp sổ đỏ mới cho đất đã có sổ đỏ

Để được cấp sổ đỏ mới cho đất đã có sổ đỏ, người sử dụng đất cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Trình lên cơ quan có thẩm quyền hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ mới
 • Nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định
 • Nhận sổ đỏ mới

4. Một số lưu ý khi cấp sổ đỏ mới cho đất đã có sổ đỏ

Khi cấp sổ đỏ mới cho đất đã có sổ đỏ, người sử dụng đất cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Trường hợp sổ đỏ cấp không đúng quy định của pháp luật thì người sử dụng đất cần nộp phạt theo quy định của pháp luật
 • Trường hợp sổ đỏ cấp cho đất không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ thì người sử dụng đất cần nộp tiền sử dụng đất theo quy định
 • Trường hợp sổ đỏ cấp có sai sót về nội dung thì người sử dụng đất cần nộp lệ phí cấp đổi sổ đỏ
 • Trường hợp sổ đỏ cấp có sai sót về hình thức thì người sử dụng đất không phải nộp lệ phí cấp đổi sổ đỏ

Trên đây là một số tư vấn về đất đai đã có sổ đỏ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với tôi để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng,

Luật sư Nguyệt Tú – Giám đốc Công ty luật Thái Hà