Những công việc doanh nghiệp cần làm về thuế, kế toán dịp cuối năm

Vào dịp cuối năm, doanh nghiệp cần phải thực hiện nhiều công việc về thuế, kế toán. Dưới đây chúng tôi xin cung cấp một số thông tin về các công việc thuế, kế toán mà doanh nghiệp cần phải làm.

Khi kết thúc năm, doanh nghiệp (DN) cần chuẩn bị các công việc trong lĩnh vực thuế và kế toán sau đây: