Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân theo cách nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ chuẩn bị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục I-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân. Bao gồm: Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

  • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Thanh toán lệ phí: Lệ phí: 200.000 đồng/lần (theo Thông tư 215/2016/TT-BTC)
  • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận khi nhận đủ hồ sơ.
  • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả

  • Chấp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.
  • Từ chối: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.