Thủ tục xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Thủ tục xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Lưu ý:

Trước khi thực hiện các thủ tục xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp, bạn cần lưu ý rằng:

 • Chỉ được phép xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp khi đã được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Diện tích xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp phải đáp ứng các quy định về diện tích tối thiểu và tối đa theo quy hoạch chi tiết xây dựng của khu vực.
 • Vị trí xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp phải đảm bảo các quy định về khoảng cách an toàn, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là các bước thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp:

1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất: Theo mẫu do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất: Do UBND cấp.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng: Bao gồm bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy và các bản vẽ thiết kế chuyên ngành khác theo yêu cầu.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với trường hợp xây dựng nhà cao tầng từ 25 tầng trở lên hoặc có diện tích sàn xây dựng từ 50.000 m2 trở lên): Do tổ chức tư vấn được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận lập.
 • Giấy phép kinh doanh hoạt động xây dựng (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp): Do Sở Xây dựng cấp.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về năng lực tài chính (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp): Do ngân hàng cấp.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm thi công (đối với trường hợp tổ chức thực hiện công tác thi công xây dựng là doanh nghiệp): Do Sở Xây dựng cấp.
 • Giấy cam kết tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng.
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

2. Nộp hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng trên đất nông nghiệp được nộp tại:

 • Phòng Quản lý đất đai huyện/thị xã/thành phố: Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở cho hộ gia đình.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở cho tổ chức, cá nhân không phải hộ gia đình.

3. Thời gian giải quyết:

 • Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

4. Kết quả:

Sau khi xem xét hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

 • Thông tin trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo.
 • Để được tư vấn cụ thể về thủ tục xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp, bạn nên liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi bạn sinh sống.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về thủ tục xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp tại:

 • Luật Đất đai 2013: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 14/6/2014 quy định về quản lý đất đai: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-43-2014-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai-230680.aspx
 • Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 23/12/2014 hướng dẫn về quản lý đất đai: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=174914

Chúc bạn thành công!