Các hình thức đấu thầu

Xin hỏi ban tư vấn Công ty luật Thái Hà là ở Việt Nam có bao nhiêu hình thức đấu thầu?

Theo Luật Đấu thầu 2023, có 9 phương pháp cơ bản để lựa chọn nhà thầu ở Việt Nam:

  1. Đấu thầu rộng rãi: Đây là phương thức phổ biến và minh bạch nhất, dành cho tất cả các nhà thầu đủ năng lực, đáp ứng các tiêu chí. Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu một cách độc lập và hợp đồng sẽ được trao cho nhà thầu đưa ra giá trị tốt nhất cho số tiền bỏ ra.

  2. Đấu thầu hạn chế: Phương pháp này được sử dụng khi quá trình đấu thầu chỉ giới hạn ở những nhà thầu được lựa chọn trước đã chứng minh được năng lực hoặc kinh nghiệm cụ thể liên quan đến dự án. Thư mời thầu sẽ được gửi đến các nhà thầu trong danh sách ngắn này.

  3. Chỉ định trực tiếp: Phương pháp này có thể áp dụng trong những trường hợp đặc biệt khi chỉ có một nhà thầu có chuyên môn hoặc nguồn lực đặc biệt cần thiết cho dự án. Quyết định chỉ định thầu trực tiếp phải có căn cứ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  4. Đối thoại cạnh tranh: Phương pháp này bao gồm một cuộc đối thoại tương tác giữa cơ quan mua sắm và một số nhà thầu trong danh sách ngắn. Cuộc đối thoại nhằm mục đích sàng lọc các yêu cầu của dự án và xác định cách tiếp cận phù hợp nhất trước khi nhận được giá thầu cuối cùng.

  5. Mua trực tiếp: Phương thức này được sử dụng cho mua sắm quy mô nhỏ hoặc khi giá trị hàng hóa, dịch vụ dưới ngưỡng phải đấu thầu cạnh tranh. Cơ quan mua sắm trực tiếp mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một nhà cung cấp được lựa chọn.

  6. Tự thực hiện: Bên mời thầu có thể lựa chọn tự thực hiện dự án nếu có đủ năng lực và chuyên môn cần thiết. Phương pháp này thường được sử dụng cho các dự án có yêu cầu chuyên biệt hoặc khi không có sẵn nhà thầu bên ngoài.

  7. Sự tham gia của cộng đồng: Phương pháp này có sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc thực hiện dự án. Cộng đồng có thể đóng góp lao động, vật liệu hoặc đất đai và cơ quan mua sắm có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính.

  8. Thủ tục đàm phán: Phương pháp này được sử dụng khi cơ quan mua sắm cần đàm phán với một nhà thầu duy nhất để đạt được các điều khoản và điều kiện tốt nhất có thể cho một dự án phức tạp hoặc chuyên biệt.

  9. Lựa chọn nhà thầu trong các trường hợp đặc biệt: Phương pháp này áp dụng trong các tình huống cụ thể như trường hợp khẩn cấp, thiên tai hoặc các dự án liên quan đến an ninh. Cơ quan mua sắm có thể thực hiện các thủ tục đơn giản hóa hoặc áp dụng các phương pháp lựa chọn thay thế nếu thấy phù hợp.

Việc lựa chọn phương thức đấu thầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm giá trị, mức độ phức tạp, mức độ khẩn cấp của dự án và sự sẵn có của các nhà thầu đủ năng lực. Cơ quan mua sắm phải đánh giá cẩn thận các yêu cầu của dự án và lựa chọn phương pháp phù hợp nhất để đảm bảo mua sắm công bằng, minh bạch và hiệu quả.