Các thủ tục khi công chứng giấy tờ mua bán đất

Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán đất

1. Hồ sơ cần thiết:

Đối với bên bán:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bản gốc.
 • Bản sao Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 • Sổ Hộ khẩu bản gốc.
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn) (nếu có).
 • Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu của tổ chức hành nghề công chứng.
 • Tờ khai (nếu có).
 • Hợp đồng ủy quyền mua bán (nếu có).

Đối với bên mua:

 • Bản sao Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 • Sổ Hộ khẩu bản gốc.
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (Đăng ký kết hôn) (nếu có).
 • Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu của tổ chức hành nghề công chứng.
 • Tờ khai (nếu có).

2. Các bước thực hiện:

Bước 1: Bên mua và bên bán thống nhất các nội dung của hợp đồng mua bán đất và tự viết tay hoặc đánh máy hợp đồng.

Bước 2: Bên mua và bên bán đến tổ chức hành nghề công chứng để nộp hồ sơ và làm thủ tục công chứng.

Bước 3: Công chứng viên sẽ kiểm tra hồ sơ và nội dung hợp đồng. Nếu hồ sơ hợp lệ và nội dung hợp đồng không trái pháp luật, công chứng viên sẽ tiến hành công chứng hợp đồng.

Bước 4: Bên mua và bên bán ký tên vào hợp đồng đã được công chứng.

Bước 5: Công chứng viên sẽ đóng dấu công chứng và cấp cho bên mua và bên bán mỗi bên một bản hợp đồng đã được công chứng.

3. Phí công chứng:

Phí công chứng hợp đồng mua bán đất được quy định tại Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết về tổ chức hành nghề công chứng và hoạt động công chứng. Phí công chứng sẽ bao gồm:

 • Phí công chứng hợp đồng: Mức phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch ghi trong hợp đồng.
 • Phí chứng thực Giấy tờ tùy thân: Mức phí này được quy định theo Nghị định số 142/2016/NĐ-CP.
 • Phí dịch thuật (nếu có).

4. Lưu ý:

 • Hợp đồng mua bán đất phải được công chứng trước khi bên mua và bên bán thực hiện thanh toán và bàn giao nhà đất.
 • Hợp đồng mua bán đất đã được công chứng là một văn bản pháp lý có giá trị chứng minh giao dịch mua bán đất giữa bên mua và bên bán.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin về thủ tục công chứng hợp đồng mua bán đất tại:

 • Website của Bộ Tư pháp: https://www.moj.gov.vn/
 • Website của các tổ chức hành nghề công chứng.

Chúc bạn thành công!