Các trường hợp không được hưởng di sản thừa kế

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ

Khai nhận và phân chia di sản thừa kế là thủ tục phát sinh sau khi người để lại di sản thừa kế chết. Việc phân chia di sản thừa kế có thể được phân chia theo di chúc hoặc phân chia theo pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dù có quan hệ hôn nhân, huyết thống với người để lại di sản nhưng những người thừa kế lại không được hưởng thừa kế đối với phần di sản mà người chết để lại.

  1. Người không được hưởng di sản thừa kế trong trường hợp có di chúc

Căn cứ quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Căn cứ quy định tại Điều 626 Bộ luật dân sự 2015, người lập di chúc có các quyền sau:

– Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

– Phân định di sản cho từng người thừa kế;

– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Như vậy, có thể thấy người để lại di sản thừa kế có quyền quyết định ai sẽ là người được hưởng di sản thừa kế, và ai sẽ là người không được hưởng di sản thừa kế.

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  1. a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  2. b) Con thành niên mà không có khả năng lao động”.

Theo đó, những đối tượng trên luôn được đảm bảo quyền hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật trong bất kể trường hợp nào, dù là họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hay chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Căn cứ quy định tại Điều 650 Bộ luật dân sự 2015, trường hợp di chúc vô hiệu hoặc phần di sản không được định đoạt trong di chúc thì những người không có tên trong di chúc nhưng thuộc diện được hưởng thừa kế theo pháp luật thì vẫn được hưởng di sản lần lượt theo hàng thừa kế.

  1. Người không được hưởng di sản thừa kế trong trường hợp không có di chúc

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 621 Bộ luật dân sự 2015, những trường hợp sau đây không có quyền hưởng di sản thừa kế:

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, hành vi ngược đãi, hành hạ nghiêm trọng người để lại di sản, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người đó;

– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng của người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

– Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc, giả mạo di chúc, sữa chữa di chúc, hủy di chúc, che dấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Pháp luật luôn tôn trọng và bảo vệ quyền hưởng di sản của người thừa kế. Nhưng nhằm đảm bảo giá trị gia đình, đảm bảo truyền thống, đạo đức xã hội cũng như trật tự và công bằng xã hội, Điều 621 Bộ luật dân sự đã có quy định về những người không được quyền hưởng di sản do có những hành vi bất xứng vi phạm nghĩa vụ của mình, trái với đạo đức xã hội hoặc có những hành vi trái pháp luật xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người để lại di sản; xâm phạm tính mạng người thừa kế khác để nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng…

Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 621 Bộ luật dân sự 2015, nếu người để lại di sản đã biết về hành vi của những người trên nhưng vẫn cho hưởng di sản theo di chúc thì những người này vẫn được hưởng di sản thừa kế.

Trên đây là nội dung tư vấn về: các trường hợp không được hưởng di sản thừa kế. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.