Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở là việc thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở để phục vụ cho mục đích cư trú hoặc xây dựng nhà ở. Việc chuyển đổi này cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ các điều kiện sau:

Điều kiện chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở:

 • Đất trồng cây lâu năm phải nằm trong khu vực:
  • Có quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt cho phép chuyển đổi sang đất ở.
  • Có hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh như đường giao thông, hệ thống điện nước,…
  • Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 • Diện tích đất trồng cây lâu năm tối thiểu được chuyển đổi sang đất ở:
  • Đối với khu vực nội thành: Đất ở liền kề có diện tích tối thiểu 50 m².
  • Đối với khu vực ngoại thành: Đất ở liền kề có diện tích tối thiểu 100 m².
 • Người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất trồng cây lâu năm cần chuyển đổi.
  • Có đủ điều kiện tài chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển đổi đất.
  • Không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai.

Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở:

1. Nộp hồ sơ:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất.

2. Hồ sơ chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
 • Bản đồ thửa đất.
 • Khoá trình sử dụng đất.
 • Văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có).
 • Các giấy tờ khác (nếu có): * Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất (nếu có). * Giấy tờ chứng minh việc sử dụng đất (nếu có). * Ý kiến của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường (nếu có). * Ý kiến của cơ quan quản lý tài nguyên nước (nếu có).

3. Thẩm tra hồ sơ:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm tra hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

4. Xem xét, quyết định:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho phép hoặc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm tra hồ sơ.

5. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới:

 • Nếu được phép chuyển đổi đất, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan quản lý đất đai cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới cho người sử dụng đất.

6. Cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin đất đai:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật thông tin về việc chuyển mục đích sử dụng đất vào hệ thống thông tin đất đai.

Lưu ý:

 • Thời gian hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới.
 • Việc chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại website của Bộ Tài nguyên và Môi trường: https://www.monre.gov.vn/

Ngoài ra, bạn cũng có thể đến trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để được tư vấn và hỗ trợ về thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Chúc bạn sớm hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở!