Đăng ký hộ kinh doanh không cung cấp sổ đỏ thì có được không?

Đăng ký hộ kinh doanh có càn cung cấp sổ đỏ không? Hộ gia đình làm muối có bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh? Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh?

Đăng ký hộ kinh doanh có càn cung cấp sổ đỏ không?

Dạ, em đang làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, em mở quán ăn vặt nằm trong khu đất nhà mình. Hiện sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng. Xin hỏi, khi làm thủ tục đăng ký như vậy không đưa sổ đỏ có được không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy, theo quy định trên bạn không cần phải nộp sổ đỏ trong trường hợp đăng ký hộ kinh doanh này.

Hộ gia đình làm muối có bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh?

Nhờ luật sư làm rõ trường hợp hộ gia đình làm muối thì có bắt buộc đăng ký hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh hay không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Như vậy, theo quy định này, hộ gia đình làm muối không phải đăng ký hộ kinh doanh.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh?

Liên quan đến quy định của pháp luật về việc đăng ký hộ kinh doanh. Cho hỏi: Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh là bao lâu ạ?

Trả lời:

Tại Khoản 3, 4 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có quy định:

– Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời hạn để cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh là 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trân trọng!