Đăng ký khai sinh cho con trường hợp cha mẹ sống chung như vợ chồng

Thủ tục đăng ký khai sinh liên quan đến việc sống chung như vợ chồng của một bộ phận nam nữ hiện nay. Sống chung như vợ chồng là quan hệ không được xác lập theo thủ tục và trình tự pháp lý nhất định; nhưng lại thực sự xảy ra và tồn tại trên thực tế. Họ liên kết với nhau hoàn toàn dựa trên cở sở tự nguyện nhưng không thực hiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.Nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng; họ coi nhau là vợ chồng; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, gia đình và xã hội. Nếu có con thì việc đăng ký khai sinh sẽ được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Luật sư tư vấn tìm hiểu qua câu hỏi cụ thể của bạn Lê Thị H như sau:

“Thưa Luật sư, tôi và anh B đăng ký kết hôn. Sau đó, anh B đi tù nhưng chưa ly hôn. Năm 2019, tôi quen anh K và sống chung như vợ chồng, sinh được 01 cháuVậy cho hỏi tôi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con giữa tôi và anh K thì tên cha trong giấy khai sinh được xác định như thế nào?

Căn cứ pháp lý

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật hộ tịch năm 2014

Khái niệm

Sống chung như vợ chồng

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 định nghĩa:

“Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng”.

Giấy khai sinh

Tại Khoản 6 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 quy định thì; giấy khai sinh được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh. Nội dung giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đăng ký khai sinh

Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Thẩm quyền đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha; hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

Nội dung đăng ký khai sinh

Nội dung đăng ký khai sinh gồm:

  • Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
  • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
  • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Đăng ký khai sinh bao lâu sau khi sinh con

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà; hoặc người thân thích khác; hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Giải quyết tình huống

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 101 Luật Hôn nhân và gia đình quy định rõ về vấn đề này.

Trong trường hợp này cơ quan đăng ký hộ tịch cần hướng dẫn công dân liên hệ Toà án để được xem xét giải quyết việc xác định cha; mẹ; con. Sau khi có Quyết định của Tòa án về xác định cha; mẹ; con cơ quan đăng ký hộ tịch mới giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh theo yêu cầu của chị Lê Thị H.

Thủ tục đăng ký khai sinh khi chưa đăng ký kết hôn

Trường hợp đăng ký khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn là trường hợp đặc biệt; phổ biến hiện nay. Phần lớn những khách hàng tìm đến Luật sư tư vấn sử dụng dịch vụ này vì không có thời gian thực hiện cũng như e ngại về thủ tục;bảo mật thông tin. Đối với thủ tục đăng ký khi chưa đăng ký kết hôn, khách hàng có thể lựa chọn hai cách thức sau để làm việc:

  1. Đăng ký khai sinh muộn sau khi hai bố mẹ đăng ký kết hôn;
  2. Hoặc xin xác nhận độc thân của người mẹ để đứng một người trong giấy khai sinh.