Giấy phép thành lập công ty vận tải kho bãi

Vận tải kho bãi là một ngành không mới tại Việt Nam. Sau thời kỳ suy thoái do ảnh hưởng của sự sụt giảm nền kinh tế, hiên nay ngành này đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đây cũng là ngành thu hút nhiều lao động. Chi tính riêng trong tháng 1 năm 2016.  Vận tải kho bãi tạo công ăn việc làm cho 7.487 lao động. Cùng với việc nhiều thuế suất hàng hóa giảm sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức đối tác xuyên Thái Bình Dương TTP dự kiến tạo đà cho ngành vận tải – kho bãi phát triển. Tạo sức hút không hề nhỏ đối với lĩnh vực đầu tư vận tải kho bãi trong thời gian tới. Ngay bây giờ, bạn đang cầm tìm hiểu về thành lập công ty vận tải kho bãiLuật Thái Hà sẽ tư vấn giúp bạn.

Một số mã ngành nghề thuộc hệ thống ngành nghề kinh doanh vận tải kho bãi

Tùy thuộc vào điều kiện và định hướng phát triển doanh nghiệp mà bạn lựa chọn một trong các mã ngành nghề sau:

Mã ngành nghề Tên ngành nghề
49110 Vận tải hành khách đường sắt
49120 Vận tải hàng hóa đường sắt
49200 Vận tải bằng xe buýt
Vận tải đường bộ khác
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
49311 Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm
49312 Vận tải hành khách bằng taxi
49313 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy
49319 Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác
Vận tải hành khách đường bộ khác
49321 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
49329 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông
49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
49400 Vận tải đường ống
Vận tải đường thủy
Vận tải ven biển và viễn dương
Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
50111 Vận tải hành khách ven biển
50112 Vận tải hành khách viễn dương
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
50121 Vận tải hàng hóa ven biển
50122 Vận tải hàng hóa viễn dương
Vận tải đường thuỷ nội địa
Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
50211 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
50212 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
50221 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
50222 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
Vận tải hàng không
51100 Vận tải hành khách hàng không
51200 Vận tải hàng hóa hàng không
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
52101 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
52102 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)
52109 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
52211 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
52219 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
52221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương
52222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
52231 Dịch vụ điều hành bay
52239 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không
Bốc xếp hàng hóa
52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
52242 Bốc xếp hàng hóa đường bộ
52243 Bốc xếp hàng hóa cảng biển
52244 Bốc xếp hàng hóa cảng sông
52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ vận tải kho bãi

  • Luật Thái Hà tư vấn điều kiện thành lập công ty vận tải kho bãi.
  • Luật Thái Hà tư vấn hồ sơ trước khi thành lập công ty vận tải kho bãi
  • Luật Thái Hà tư vấn soạn thảo giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
  • Luật Thái Hà tư vấn lập danh sách cổ đông, danh sách thành viên trước khi thành lập công ty.
  • Luật Thái Hà tư vấn soạn thảo điều lệ hoạt động, đề án hoạt động trước khi thành lập công ty.
  • Luật Thái Hà tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh.
  • Luật Thái Hà tư vấn các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, giấy phép con, các giấy tờ khác phục phụ trước khi thành lập công ty.

Để đơn giản hóa thủ tục thành lập công ty vận tải kho bãi. Bạn có thể liên hệ với dịch vụ thành lập công ty vận tải của chúng tôi.