Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng đất rừng là đất sản xuất

Nếu bạn đang tìm hiểu thủ tục chuyển nhượng đất rừng là đất sản xuất thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Nhiều người đang thắc mắc rằng không biết làm thủ tục chuyển nhượng đất rừng là đất sản xuất là như thế nào? Hôm nay Luật Thái Hà sẽ hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng đất rừng là đất sản xuất cho các bạn nhé!

Điều kiện chuyển nhượng đất rừng

Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 191 Luật Đất Đai 2013 như sau:

” 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển quyền sử dụng đất đất trồng lúa, đất trồng rừng, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân ngoại trừ trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

4. Trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nếu không sinh sống trong khu vực đó.”

Bên cạnh đó theo khoản 1 Điều 179 Luật Đất Đai 2013 quy định quyền của người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê, được công nhận quyền sử dụng đất, nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho thì phải chuyển nhượng sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nếu đất rừng sản xuất không thuộc trường hợp không được chuyển nhượng thì khi chuyển nhượng bạn nên căn cứ điều kiện của bên chuyển nhượng để đảm bảo quyền lợi của mình theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất Đai, cụ thể là:

  • Đất được cấp giấy chứng nhận
  • Đất không đang có tranh chấp
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
  • Đất còn thời hạn sử dụng
  • Hạn mức chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất theo khoản 3 Điều 129 và Điều 130 Luật Đất Đai.

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất là rừng sản xuất

Để chuyển nhượng quyền sử dụng đất là rừng sản xuất thì bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất Đai thì hợp đồng phải được công chứng, chứng thực tại Phòng công chứng hoặc UBND cấp xã hoặc Văn phòng công chứng.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại Văn phòng đăng ký đất đai

Sau khi có hợp đồng chuyển nhượng thì bên bán sẽ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn để thực hiện thủ tục sang tên.

Theo Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ – CP, nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

Khi bạn đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện các công việc sau:

  • Trích lục bản đồ địa chính hoặc tiến hành kiểm tra bản trích địa chính do người sử dụng đất nộp
  • Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa nếu cần thiết
  • Cập nhật thông tin thửa đất đăng ký trong hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Có thể bạn quan tâm:

  • Gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác nhận nghĩa vụ tài chính

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất đến nơi tiếp nhận hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.