Thủ tục sang tên sổ đỏ cho đất tách thửa

Thủ tục sang tên sổ đỏ cho đất tách thửa

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ sang tên sổ đỏ cho đất tách thửa bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) của thửa đất gốc
 • Quyết định tách thửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng
 • Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh nơi ở hiện tại của bên nhận chuyển nhượng

Nộp hồ sơ

Hồ sơ sang tên sổ đỏ cho đất tách thửa được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, nơi có thửa đất gốc.

Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết hồ sơ sang tên sổ đỏ cho đất tách thửa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ cho đất tách thửa như sau:

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đất tách thửa chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

 1. Bước 2: Nộp hồ sơ

Bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, nơi có thửa đất gốc.

 1. Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo cho bên nhận chuyển nhượng để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 1. Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định hồ sơ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.

 1. Bước 5: Cấp giấy chứng nhận mới

Sau khi thẩm định hồ sơ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển nhượng.

Lưu ý

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tách thửa, bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ.
 • Nếu bên nhận chuyển nhượng chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ thì sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Trên đây là thủ tục sang tên sổ đỏ cho đất tách thửa. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục này một cách thuận lợi.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ cho đất tách thửa

 • Khi tách thửa đất, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cần thỏa thuận về diện tích, vị trí, ranh giới, mục đích sử dụng của các thửa đất mới.
 • Bên nhận chuyển nhượng cần nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Nếu đất tách thửa có nhà ở, bên nhận chuyển nhượng cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.