Luật sư tư vấn cách giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Cách giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Tranh chấp thương mại quốc tế là tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại, kinh doanh giữa các chủ thể có quốc tịch hoặc trụ sở ở các quốc gia khác nhau. Tranh chấp thương mại quốc tế có thể được giải quyết thông qua các phương thức sau:

 • Thương lượng

Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế theo đó các bên tranh chấp tự thỏa thuận với nhau để giải quyết tranh chấp. Đây là phương thức giải quyết tranh chấp nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và có thể giúp các bên duy trì mối quan hệ hợp tác.

 • Hòa giải

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế theo đó một bên thứ ba trung lập, được các bên tranh chấp đồng ý, giúp các bên tìm ra giải pháp giải quyết tranh chấp. Hòa giải có thể giúp các bên đạt được thỏa thuận mà cả hai bên đều có thể chấp nhận.

 • Trọng tài

Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế theo đó một hội đồng trọng tài được các bên tranh chấp lựa chọn, sẽ ra phán quyết giải quyết tranh chấp. Phán quyết trọng tài có tính ràng buộc đối với các bên tranh chấp.

 • Tòa án

Tòa án là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Tòa án có thể giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc tố tụng thương mại.

Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Khi xảy ra tranh chấp thương mại quốc tế, các bên cần cân nhắc các yếu tố sau để lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp:

 • Mức độ nghiêm trọng của tranh chấp
 • Mối quan hệ giữa các bên tranh chấp
 • Chi phí và thời gian giải quyết tranh chấp
 • Yêu cầu về tính công khai, minh bạch của quá trình giải quyết tranh chấp

Một số lưu ý khi giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

 • Các bên tranh chấp cần lưu ý lập biên bản ghi nhận nội dung tranh chấp và chứng cứ liên quan.
 • Các bên tranh chấp cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật của các quốc gia liên quan đến tranh chấp.
 • Các bên tranh chấp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp.

Sự tham gia của luật sư

Luật sư có thể hỗ trợ các bên tranh chấp trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, bao gồm:

 • Tư vấn pháp luật về các quy định liên quan đến tranh chấp.
 • Giúp các bên đàm phán, thương lượng để giải quyết tranh chấp.
 • Giúp các bên hòa giải tranh chấp.
 • Đại diện cho các bên tranh tụng tại trọng tài hoặc tòa án.

Do đó, các bên tranh chấp thương mại quốc tế nên cân nhắc việc tham gia tư vấn pháp luật của luật sư để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.