Ly hôn đơn phương mất bao lâu

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, thời gian giải quyết vụ án ly hôn đơn phương là 4 tháng kể từ ngày tòa án thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, nếu vụ án có tính chất phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì thời gian giải quyết là 6 tháng.

Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương có thể bị kéo dài thêm nếu có các trường hợp sau:

  • Người khởi kiện không nộp tạm ứng án phí trong thời hạn quy định.
  • Người khởi kiện bổ sung, thay đổi yêu cầu hoặc thay đổi người đại diện.
  • Người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu thay đổi, bổ sung hoặc kháng cáo bản án, quyết định của tòa án.
  • Có tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng.
  • Có tranh chấp về nuôi con chung.
  • Có tranh chấp về cấp dưỡng cho con chung.

Do đó, để rút ngắn thời gian giải quyết ly hôn đơn phương, người khởi kiện cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tạm ứng án phí đúng hạn và phối hợp với tòa án giải quyết vụ án.