Người thuê trọ có còn được ở khi chủ trọ mang nhà trọ đi thế chấp?

Chủ trọ mang nhà trọ thế chấp thì người thuê trọ có còn được ở? Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung được quy định như thế nào?

Chào anh chị, cho em hỏi em đang thuê trọ ở quận Gò Vấp, vừa rồi em được biết chủ nhà trọ đã mang nhà trọ đi thế chấp. Anh chị cho em hỏi nếu chủ nhà trọ mang nhà trọ đi thế chấp thì người thuê trọ có còn được ở nữa hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Chủ trọ mang nhà trọ thế chấp thì người thuê trọ có còn được ở?

Tại Điều 146 Luật Nhà ở 2014 có quy định về vấn đề thế chấp nhà ở đang cho thuê như sau:

1. Chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở.

2. Trường hợp nhà ở đang thuê bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê nhà ở vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều 132 của Luật này hoặc các bên có thỏa thuận khác.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp chủ trọ mang nhà trọ thế chấp thì người thuê trọ vẫn được thuê đến hết hạn hợp đồng thuê.

Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung được quy định như thế nào?

Tại Điều 145 Luật Nhà ở 2014 có quy định về thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung như sau:

Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung, trừ trường hợp thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất có trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự.

Trân trọng!