Quy định về cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Khi giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp có thể được cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định của pháp luật. Cùng Luật Thái Hà tìm hiểu về vấn đề này.

♦ Căn cứ pháp lý:

Luật Du lịch năm 2017

Nghị định 168/2017/NĐ-CP

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư 33/2018/TT-BTC

1. Trường hợp được cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Theo mẫu số 05 Phụ lục II – ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cơ quan có thẩm quyền quyết định gồm: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.

4. Trình tự thực hiện việc cấp lại giấy phép

Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, thể thao và du lịch. Có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp. Sở Du lịch/Sở Văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh. Nơi doanh nghiệp có trụ sở. Khi cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

5. Lệ phí cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lệ phí thực hiện việc cấp lại là 1.500.000 đồng/giấy phép.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Quy định về cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Luật Thái Hà – đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép.