Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư

Điều kiện để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư:

 • Đất nông nghiệp phải nằm trong khu vực quy hoạch được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định của pháp luật.
 • Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về sử dụng đất.
 • Diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi sang đất thổ cư không vượt quá diện tích đất ở theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư:

 • Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng).
 • Bản đồ địa chính thửa đất.
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về sử dụng đất.

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư:

 1. Nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
 2. Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thẩm định hồ sơ và ra quyết định cho phép hoặc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 4. Nếu được phép chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân nộp lệ phí chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

 • Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư có thể thay đổi tùy theo quy định của từng địa phương.
 • Hộ gia đình, cá nhân nên liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin sau:

 • Luật Đất đai năm 2013: [[đã xoá URL không hợp lệ]]([đã xoá URL không hợp lệ])
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT: [[đã xoá URL không hợp lệ]]([đã xoá URL không hợp lệ])

Chúc bạn thành công!