Thủ tục đăng ký khai sinh , nhập hộ khẩu , cấp bảo hiểm y tế cho trẻ

Đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, cấp bảo hiểm y tế là thủ tục bắt buộc sau khi đứa trẻ được sinh ra. Dưới dây là các bước hướng dẫn thủ tục theo đúng quy trình, đơn giản, nhanh chóng