Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất không có di chúc

Theo quy định của Luật Đất đai 2015, việc thừa kế quyền sử dụng đất không có di chúc được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khai nhận di sản thừa kế

 • Đối tượng khai nhận:
  • Người thừa kế theo pháp luật.
  • Người được người thừa kế theo pháp luật ủy quyền.
  • Người quản lý di sản thừa kế.
 • Hồ sơ khai nhận:
  • Giấy tờ chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người khai nhận.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực).
  • Giấy khai tử của người chết.
  • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình giữa người chết và người thừa kế (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực):
   • Giấy khai sinh.
   • Giấy đăng ký kết hôn.
   • Giấy tờ khác chứng minh mối quan hệ gia đình.
  • Văn bản ủy quyền (nếu có).
 • Địa điểm khai nhận:
  • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thửa đất tọa lạc.

Bước 2: Thoả thuận phân chia di sản thừa kế

 • Đối tượng thoả thuận:
  • Người thừa kế theo pháp luật.
 • Nội dung thoả thuận:
  • Danh sách các di sản thừa kế.
  • Tỷ lệ chia di sản của từng người thừa kế.
  • Thời hạn, địa điểm thực hiện việc chia di sản.
 • Hình thức thoả thuận:
  • Thoả thuận bằng văn bản.
  • Thoả thuận miệng (chỉ áp dụng cho trường hợp di sản thừa kế có giá trị nhỏ).
 • Công chứng/chứng thực thoả thuận:
  • Thoả thuận bằng văn bản phải được công chứng hoặc chứng thực.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Đối tượng nộp hồ sơ:
  • Người thừa kế được phân chia thửa đất theo thoả thuận hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hồ sơ nộp:
  • Giấy tờ chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ.
  • Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế đã được công chứng/chứng thực (nếu có).
  • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chia di sản thừa kế (nếu có).
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực).
  • Giấy khai tử của người chết.
  • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình giữa người chết và người thừa kế (bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực):
   • Giấy khai sinh.
   • Giấy đăng ký kết hôn.
   • Giấy tờ khác chứng minh mối quan hệ gia đình.
  • Văn bản ủy quyền (nếu có).
 • Địa điểm nộp hồ sơ:
  • Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi thửa đất tọa lạc.

Lưu ý:

 • Phí công chứng/chứng thực thoả thuận phân chia di sản thừa kế và phí đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người nộp hồ sơ thanh toán.
 • Trong trường hợp người thừa kế không thống nhất được về việc chia di sản thừa kế, họ có thể khởi kiện ra tòa án để giải quyết.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất không có di chúc:

 • Người thừa kế cần thu thập đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định.
 • Nên tham khảo ý kiến của luật sư để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc thừa kế quyền sử dụng đất.
 • Cần thực hiện đúng các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi của người thừa kế.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất không có di chúc tại:

 • Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: https://www.moj.gov.vn/
 • Website của các văn phòng đăng ký đất đai.

Hy vọng những thông tin trên hữu ích với bạn.