Thủ tục chuyển đổi đất phần trăm sang đất ở

Thủ tục chuyển đổi đất phần trăm sang đất ở

Lưu ý:

Hiện tại, không có quy định nào về việc chuyển đổi đất phần trăm sang đất ở. Do đó, bạn không thể thực hiện thủ tục chuyển đổi theo hình thức này.

Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo các trường hợp sau:

1. Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở:

 • Điều kiện: Đất nông nghiệp phải thuộc diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Người sử dụng đất phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về sử dụng đất. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên nước và an ninh quốc phòng, trật tự an ninh xã hội.
 • Hồ sơ: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Bản đồ thửa đất; Khóa trình sử dụng đất; Văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có); Các giấy tờ khác (nếu có).
 • Thủ tục: Nộp hồ sơ, thẩm tra hồ sơ, xem xét, quyết định, cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin đất đai.

2. Chuyển đổi đất thổ cư sang đất ở:

 • Điều kiện: Đất thổ cư phải được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng).
 • Hồ sơ: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Bản đồ thửa đất; Văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có); Các giấy tờ khác (nếu có).
 • Thủ tục: Nộp hồ sơ, thẩm tra hồ sơ, xem xét, quyết định, cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất, cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin đất đai.

3. Chia sẻ quyền sử dụng đất:

 • Điều kiện: Người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng). Diện tích chia sẻ phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
 • Hồ sơ: Đơn xin chia sẻ quyền sử dụng đất; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Bản đồ thửa đất; Văn bản chấp thuận chia sẻ quyền sử dụng đất (nếu có); Các giấy tờ khác (nếu có).
 • Thủ tục: Nộp hồ sơ, thẩm tra hồ sơ, xem xét, quyết định, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng) cho các bên chia sẻ.

Lưu ý:

 • Thời gian hoàn thành thủ tục có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.
 • Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trước khi được cấp giấy phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Việc chuyển đổi đất phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bạn nên tham khảo thêm thông tin chi tiết tại website của Bộ Tài nguyên và Môi trường: https://www.monre.gov.vn/ hoặc đến trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có thửa đất để được tư vấn và hỗ trợ về thủ tục chuyển đổi đất.

Chúc bạn sớm hoàn thành thủ tục!