Vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Khi thành lập doanh nghiệp thì cần vốn bao nhiêu? Pháp luật quy định như thế nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều cá nhân khi có ý định lựa chọn và thành lập loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định của pháp luật, khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp cần thành lập, chủ doanh nghiệp cần biết đến 02 loại vốn sau: Vốn điều lệ và vốn pháp định.

  • Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ của công ty.

Hiện nay Luật không quy định bắt buộc doanh nghiệp tư nhân nói riêng và doanh nghiệp nói chung về mức vốn điều lệ cần có để thành lập doanh nghiệp mà chỉ với một số ngành nghề sẽ yêu cầu vốn pháp định tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tự đưa ra vốn điều lệ thành lập doanh nghiệp tư nhân khi lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư, song mức vốn đưa ra này phải đảm bảo trung thực, khách quan, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trên mức vốn này.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cho phép chủ doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ sau khi thành lập.

  • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. Vốn pháp định được quy định theo danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.