Điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư là Việt kiều

Câu hỏi: Xin chào Luật sư Công ty Luật Thái Hà, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Luật sư tư vấn cho tôi như sau: Tôi là người vừa có quốc tịch Việt  Nam vừa có quốc tịch Pháp. Tôi có một công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực thiết bị điện tử ở Việt Nam. Hiện nay, tôi đang có dự định thực hiện một dự án đầu tư tại Việt Nam nhưng không biết điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn cho tôi!

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi cho Công ty Luật Thái Hà. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Đầu tư năm 2014.
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài:

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư vừa là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được lựa chọn điều kiện đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hay nói cách khác là có quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước hoặc điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, khi lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước, thì nhà đầu tư chỉ phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với nhà đầu tư trong nước mà không phải thực hiện quyền và nghĩa vụ áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc ngược lại.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là các điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư. Đó là các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế, điều kiện về hình thức đầu tư, điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư, điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

Thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư là Việt Kiều, là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài:

Cũng giống như điều kiện đầu tư, nhà đầu tư vừa là công dân Việt Nam đồng thời vừa có quốc tịch nước ngoài thì có quyền lựa chọn áp dụng thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước hoặc thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nếu lựa chọn thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước thì không được thực hiện thủ tục áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và ngược lại.

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư tại  Việt Nam thông qua các hình thức: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh ( hợp đồng PPP và BCC). Ở mỗi hình thức yêu cầu thực hiện thủ tục khác nhau.

Tuy nhiên, dù thực hiện theo hình thức nào thì nhà đầu tư nước ngoài trước hết phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Nhưng đối với nhà đầu tư trong nước thì không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà trước khi thực hiện dự án đầu tư phải được cơ quan đăng ký đầu tư cấp văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư có quốc tịch Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài có quyền lựa chọn điều kiện và thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài phù hợp với dự án đầu tư.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái Hà về vấn đề điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư là Việt Kiều, vừa là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài.